Online kurzy

Potřebujete své zaměstnance udržet v soft kondici? Chcete, aby se v daném tématu rychle zorientovali?

Využijte našeho tříhodinového formátu online kurzů, díky kterým vaši zaměstnanci:

 • ušetří čas
 • dostanou se přímo k tomu podstatnému
 • získají užitečné inspirace
TÉMATA ONLINE KURZŮ

Kurzy označené zkratkou PV podporují PEVNOU VŮLI. 

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE

Cílem online kurzu je rozvinout dovednosti účastníků v činnosti zdánlivě samozřejmé a při tom obtížné.

PRO všechny, kteří chtějí vyniknout v e-mailové komunikaci – dovednosti, ve které mnozí selhávají a ani to nevědí

Obsah online kurzu:

 • Pro jaký typ sdělení je e-mailová komunikace vhodná
 • Emailová komunikace jako odraz mé osobnosti i firemní kultury
 • 4 zásadní principy e-mailové komunikace
 • Jak využít potenciál e-mailu – např. příležitost k delegování
 • Budoucnost e-mailů v zrcadle rozvoje technologií

GENERAČNÍ POSTOJE K FLEXIBILITĚ A KE ZMĚNÁM

Generačně diversifikované týmy je realita současnosti i budoucnosti. Podobně jako nárok na flexibilitu a nutnost přicházet s inovacemi a změnami. Víme, ale jak se ke změnám staví různé generace? A neděje se nám náhodou, že žijeme ve zjednodušených myšlenkových klišé?

PRO všechny generace

Obsah online kurzu:

 • Jaký postoj ke změnám mají jednotlivé generace
 • Změníte na jednotlivé generace zažitý (a omezující) pohled
 • Získáte větší nadhled a rozšíříte si vědomosti o informace z procesů, které běží na pracovním trhu
 • Získáte několik praktických tipů, jak diverzifikovaně pracovat se svými zaměstnanci, když je potřebujte získat pro změny

CHVÁLA ZVĚDAVOSTI

Elixírem mládí je zvědavost. Opravdu? A pokud ano, je to dobře? Potřebujeme být zvědaví nebo snad zvídaví? Je to stejné? Otázky bývají impulsem zvědavosti, proto je jich v této anotaci tolik. Další otázky, spolu s odpověďmi, jsou obsahem tohoto online kurzu. Jste na to zvědaví?

PRO všechny, kteří chtějí rozvíjet svou zvědavost

Obsah online kurzu: 

 • Dozvíte se, co je zvědavost a co už není (formou testu)
 • Proč a jak pěstovat svou zvědavost?
 • Jak podporovat zvědavost v druhých
 • Vyzkoušíte si svou zvědavost

JAK DOMA HOVOŘIT SE SVÝMI PARTNERY, DĚTMI, když si potřebujeme porozumět nebo dosáhnout dohody

Máme se rádi a stejně se nemůžeme občas dohodnout. Občas si připadáme jak cizinci, kteří mluví každý jinou řečí. Jak mluvit ve chvílích, kdy slova (i ticho) nemluví tou správnou řečí?

PRO všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak zlepšit svou partnerskou (nejen) komunikaci

Obsah online kurzu:

 • Jak poměrně snadno změnit svou komunikaci, aby jí druzí rozuměli
 • Bude vám jasné, že ti druzí nejsou „mimoni“, když vám nerozumí
 • Inspirace, jak informace použít všude tam, kde mluvíte

JAK SE POSTARAT O VLASTNÍ ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST

Být šťastný a spokojený, sen a ideál mnohého člověka. Někteří na něj mohou do smrti čekat, někteří se rozhodnou, že štěstí a spokojenosti půjdou aktivně vstříc, a právě pro ně tento online kurz je. Naleznou v něm 7 dobrých a naprosto praktických tipů, jak si tento sen splnit.

PRO  všechny zaměstnance, kteří se chtějí cítit lépe, být v práci i životě spokojenější a věří, nebo chtějí věřit, že jejich život a to co z něho udělají, je v jejich rukou.

Obsah online kurzu: 

 • Proč je štěstí záležitost víc vlastní aktivity než náhody
 • Inspirace, jak ony aktivity dělat
 • Porozumíte tomu, co se děje v chemické laboratoři našeho mozku, když jsme šťastní a dozvíte se, jak tyto procesy ovlivňovat a navozovat (bez drog)

JEDEN SVĚT NESTAČÍ

James Bond má pravdu, jeden svět nám opravdu nestačí. Žijeme minimálně ve dvou světech, tržním a společenském. V prvním platí tržní normy a ceny, ve druhém společenské normy a na peníze většinou nedojde. Tyto světy se vyplatí důsledně oddělovat. Proč? Objednejte si online kurz, který vám pomůže v osobním i pracovním životě.

PRO všechny, kteří se chtějí úspěšně pohybovat v mezilidských vztazích

Obsah online kurzu:

 • Jaká pravidla fungují v tržním světě, jaká ve společenském světě
 • Jak se vyvarovat společenským trapasům
 • Kdy dávat peníze a kdy dárky
 • Jak rozlišovat tržní svět a společenský svět ve firemním prostředí, a co nám to přinese

KAŽDODENNÍ LEADERSHIP

Cílem online kurzu je naučit manažery několika dobrým tipům ke každodennímu řízení lidí i sebe.

PRO manažery všech úrovní

Obsah online kurzu:

 • Rytmus práce a dne
 • Pracovní a vztahové rituály na zahájení dne
 • „Kreativní bleskovky“ – jak v týmu využít situace k inovacím a drobným změnám
 • Ukončovací a přechodové rituály vhodné k vlastní psychohygieně
 • Small pracovní rozhovory, chytré povzbuzení, účinná výtka
 • Podpora osobní odpovědnosti a aktivity

KLADY/ODKLADY
aneb Opravdu konec prokrastinace?

Proč (ne)dělat všechno hned? Proč (ne)mít všechno hned? Proč (ne)odpovídat na všechno hned? Podle výzkumů se 24 % lidí považuje za chronické odkladače. Ve skutečnosti jich bude více, neboť ne všichni včas odevzdali dotazníky s odpověďmi. Nejvíce jich je na akademické půdě. Patříte mezi ně? A je špatné otálet? Méně obvyklý pohled na téma efektivity v životě i v práci. Prověříme převládající názory o potřebě konce prokrastinace. Ilustrováno životními příklady

PRO všechny, kteří chtějí najít svůj životní rytmus, zejména pro lidi ohrožené prokrastinací a ty, kteří vše dělají hned

Obsah online kurzu:

 • Proč je důležité žít v souladu s přírodou a jak vyladit vlastní životní rytmus
 • Vše má svůj čas a jak objevit, kdy je to nejdůležitější
 • Co nedělat hned a co naopak udělat ihned
 • Jak se bránit vlastní prokrastinaci

LEADERSHIP VE VĚKU POČÍTAČOVÝCH HER

Svět se změnil a se změnou přichází i nové způsoby motivace zaměstnanců. Do soukromých firem i státních organizací nastupuje generace jinak vychovaná, jinými hrami a kratochvílemi ovlivněná. S „motivacemi“, které platily na nás – generaci jejich otců – už často nevystačíme. Nesměle začínáme hovořit o gamifikacikaci, ale zatím hledáme spíše obsah slova. Tento online kurz, chce do gamifikace vnést téma osobního manažerského přístupu.

PRO manažery a vedoucí, kteří ve svých týmech mají mladé zaměstnance, nebo očekávají jejich nástup a příchod do zaměstnaneckého poměru.

Obsah online kurzu:

 • Na jakých motivačních principech je dnes postavena většina počítačových her
 • Promění se vám pohled na leadership v praxi
 • Inspirace, jak tyto počítačové principy přenést do motivační zaměstnanecké praxe

OVLÁDEJTE SE! aneb Jak přestat ovládat své emoce a začít je zvládat

Poradit druhým, to by nám šlo. Vědět, co se má a nemá, jak by se druzí měli chovat, v tom všem jsme každý na slovo vzatý odborník. Ale co my sami? Jak si pomoci, když hněv stoupá do hlavy, či smutek klesá k žaludku. Pár tipů, jak na sebe, by se hodilo. Kultivovat vlastní emoční svět je hodně velkým dobrodružstvím, o které se dá podělit.

PRO  všechny, kteří chtějí mít dobré vztahy s druhými i se sebou

Obsah online kurzu: 

 • Jak s určitou námahou, ale ještě stále dosti snadno měnit svoje emoční rozpoložení
 • Rozšíříte si paletu možných obran proti situačně nežádoucím emocím
 • A získáte i mnoho inspirací pro hlubší emoční prožívání

PROČ ŘÍKÁME ANO?

Jedním z projevů měnícího se světa je skutečnost, že stále častěji říkáme BEZMYŠLENKOVITĚ ano či ne. A to i v situacích, kdy je to pro nás nevýhodné. Existují způsoby, které zvyšují pravděpodobnost, že se tak stane. Jak si je uvědomit a jak dělat rozhodnutí s rozmyslem, je obsahem  tohoto online kurzu.

PRO všechny, kteří chtějí dělat dobrá rozhodnutí a odolat manipulacím

Obsah online kurzu: 

 • Jaké techniky k souhlasu používají mistři svého oboru – obchodníci, sňatkoví podvodníci či reklamní mágové?
 • Vyzkoušíte si, co funguje na vás?
 • Získáte inspirace, jak odolat dvěma častým způsobům dosahování bezmyšlenkovitého souhlasu

11 RIZIKOVÝCH VLASTNOSTÍ MANAŽERA
aneb Na co si dát pozor

Každý z nás máme v sobě vlastnosti, které nám pomáhají růst, ale jejich nezvládnutí se může obrátit v pravý opak, mohou všechno zničit. Které to jsou u manažerů a jak s nimi pracovat, je obsahem tohoto online kurzu.

PRO současné i budoucí manažery a všechny ty, kteří jim pomáhají v jejich úspěších

Obsah online kurzu: 

 • 11 rizikových vlastností manažerů – které to jsou
 • Pojmenujete si dvě, tři své rizikové vlastnosti a budete asi rádi, že nemáte jiné
 • Jak s rizikovými vlastnostmi pracovat

ŘÍZENÍ ČASU V TURBULENTNÍ DOBĚ

Všechno se stihnout nedá, ale je to tak lákavé. Čemu se věnovat a co pustit? Jakých zásad se držet pro plánování a organizování času v dnešní době? A má vůbec cenu dnes něco plánovat? Vyberte si. Jak vlastně rozeznat priority v životě a kde nalézt prioritu také pro sebe.

PRO všechny, kteří chtějí začít aktivně řídit svůj život.

Obsah online kurzu:

 • V jakých mýtech o času žijeme
 • Jak to udělat, abychom netrpěli občas pocitem, že se z toho všeho zblázníme
 • Co je pro zdravé nakládání s časem opravdu důležité
 • Jaké jsou naše priority

ŘÍZENÍ NA DÁLKU

Cílem online kurzu je připravit manažery na stále častější situaci,  kdy se jen těžko a výjimečně daří mít všechny podřízené na jednom místě.

PRO manažery, kteří řídí flexibilní týmy, obchodní týmy a týmy s diverzifikovanými úvazky a pracovní dobou

Obsah online kurzu:

 • Jak spoluvytvářet užitečná týmová pravidla
 • Jak se „dělá“ spolupráce v týmu
 • Sebeřízení – nutnost bez níž efektivně řídit “Na dálku“ dlouhodobě nejde
 • Úkoly – delegování – kontrola
 • Skvělé aplikace a IT k řízení „Na dálku“ – pomocníci nikoliv nepřátelé
 • Porady na dálku – nejsme spolu – jak je vést, aby byly efektivní
 • Rozhovory on-line – hodnotící – růstové, vytýkací

TROJÚHELNÍK MOCI A BEZMOCI aneb Jak vždy prohrát, když se nepřinutím k vítězství

Úspěch, výkon a uspokojení jsou dány našim sebepojetím a vztahy, které navazujeme. Ale vztahy jsou takové, jací jsme my, a my jsme takoví, jaké jsou naše vztahy. Hledáme se a spojujeme s druhými, abychom naplnili svůj osud. Nebo jen „obyčejně“ splnili úkoly, které nám kdosi dal, či jsme si je na sebe a druhé vymysleli. Někdy to vypadá složitě a někdy to složité i je, přesto v tomto tyglíku vzájemných výměn lze najít jednoduché zákonitosti , očekávatelné vazby
a nakonec i do velké míry předpověditelné výsledky.

PRO  všechny

Obsah online kurzu: 

 • Jaké jsou souvislosti mezi tím, jak hledáme a koho nacházíme (jako manažeři, partneři, kamarádi…)
 • Jaká je souvislost mezi tím, proč se někde nedaří a někde ano a taky proč se nedaří, i když už jsme tam vyměnili třikrát šéfa
 • Jaká je souvislost mezi našimi úspěchy a úspěchy druhých, mezi našimi záchvěvy opojné moci a bezmoci (možná i nemoci)
 • A souvislosti mezi skutečností, že změna je možná, a inspirací, jak ji provádět

UMĚNÍ DELEGOVÁNÍ

Delegování může někdy připomínat karetní hru Černý Petr. Kdo nedeleguje, tomu se úkoly hromadí a je jen otázkou času, kdy bude dotyčný dělat větší chyby a pocítí to i na svém zdraví. Prohrává. Pokud jste vystaveni proudu úkolů a jejich intenzita roste, zastavte se a inspirujte se tímto online kurzem.

PRO  všechny, co mají hodně práce

Obsah online kurzu: 

 • Delegování je důležitou podmínkou, jak do budoucna zvládat harmonii svého života
 • Jaký je rozdíl mezi delegováním úkolu a činnosti?
 • Jaké máte příležitosti k delegování ve své práci?
 • Komu bych mohl/a delegovat?
 • Jaký je účinný postup při delegování?

UMĚNÍ OTEVŘENÉ KOMUNIKACE

Motto: Na začátku je slovo…

Cílem kurzu je naučit účastníky využívat otevřené komunikace ke spokojenému (nejen) pracovnímu životu a osvojit si dovednost poskytování účinné zpětné vazby.

PRO  všechny a zejména ty, kteří pracují s lidmi

Obsah online kurzu: 

 • Radikální upřímnost nebo účinná otevřenost?
 • Nevyřčená očekávání, trpká zklamání
 • Zpětná vazba, která posouvá dopředu
 • Citlivé přijímání feedbacku namísto osobní přecitlivělosti

UMĚNÍ ROZHODNUTÍ

Cílem online kurzu je posílit dovednosti účastníků dělat dobrá rozhodnutí a být s nimi spokojen.

PRO kohokoliv, do chce ovlivňovat svůj život svými dobrými rozhodnutími

Obsah online kurzu: 

 • Co je rozhodnutí – 4 vlivy ovlivňující kvalitu našich rozhodnutí
 • 7 chyb našeho myšlení
 • 5 fází rozhodovacího procesu
 • 8 inspirací k lepšímu rozhodování
 • 4 rozhodovací techniky na podporu intuice
 • Jak pomoci někomu s rozhodnutím

ÚSPĚŠNÁ A SPOKOJENÁ aneb Praktický průvodce pracovním světem (nejen) pro ženy

Cílem online kurzu je, aby se účastnice naučily využívat své přirozené silné stránky a účelně je vyvažovaly ve své pracovní praxi.

PRO všechny ženy, které chtějí být v práci úspěšné a zároveň zůstat samy sebou

Obsah online kurzu:

 • Základní ženský princip a jak s ním lze žít v „mužském“ pracovním světě
 • Ženský princip a jak jej využít (nejen) v manažerské práci
 • Chápej a budou tě mít rádi, vyžaduj a budeš respektována – empatie a důslednost v pracovní praxi
 • Spirálový osobní růst
 • Respektuj a ovlivňuj – jak druhé podněcovat k žádoucím změnám
 • Buď mistryní strategie

3 ZÁSADNÍ MYŠLENKY TIME MANAGEMENTU PRO ŽIVOT

Čas je vždycky vztahová veličina k prostoru, k osobnosti , k prioritám, k rolím, počtu úkolů… Jak se nám daří s ním vycházet? Jsme s ním v souladu? A kdo je tady šéf? Pořád se něco děje, a proto je potřeba se umět na chvíli zastavit. Dopřejte si své zastavení a zamyšlení v tomto online kurzu o čase, o životě…

PRO všechny, kteří chtějí mít radost ze svého života

Obsah online kurzu: 

 • Které 3 zásadní myšlenky to jsou?
 • Jak tyto myšlenky aplikovat ve svém životě
 • Metody, jak si pro sebe vybírat v čase to nejlepší
 • Vyzkoušíte se (opět) se zastavit a přemýšlet

… A JEDNA SPECIALITA:

LÁSKA A JÍDLO aneb Jak se o Vánocích nesežrat

Vánoce jsou dobrou příležitostí,  jak okořenit naše vztahy. Inspirativní přednášku Oldřicha Kvasničky  o souvislostech jídla, komunikace a Vánoc můžete zprostředkovat jako milý dárek svým zaměstnancům.

Pro objednání a více informací nás kontaktujte

  Jméno a příjmení:

  Email:

  Telefon:

  Zpráva: