Hodnocení výkonu zaměstnanců – hodnotící pohovory

Systém hodnocení pracovníků pomocí hodnotících rozhovorů je efektivní způsob podpory motivace, který směřuje ke zvýšení pracovní výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců.

K čemu je to dobré a kdy tuto službu využijete:

 • Když chcete zlepšit pracovní výkon hodnocených na základě přesnější zpětné vazby.
 • Když chcete sjednotit způsob hodnocení pracovní výkonnosti pro všechny zaměstnance organizace.
 • Když chcete podpořit intenzivnější komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými (následně i zlepšení vztahů).
 • Když potřebujte přesné vstupy pro tvorbu vzdělávacího systému ve firmě.
 • Když potřebujte zjistit potenciál pracovního výkonu jednotlivců.
 • Když chcete mít podklady pro odměňování.
 • Když chcete zvýšit motivaci zaměstnanců pracovníků.
 • Když chcete efektivněji přidělovat  práci.
Pro objednání a více informací nás kontaktujte

  Jméno a příjmení:

  Email:

  Telefon:

  Zpráva: