Hranice v nás a kolem nás 11. 11. 2020

Zveme vás na jednodenní kurz, kde nahlédnete na své limity a vědomě se rozhodnete, které jsou pro vás užitečné a zachováte je, a které jsou omezující a s chutí je překročíte.

Chcete získat náhled na svoji osobnost?

Zjistit co vás omezuje a jaké máte limity?

Co se skrývá v MOCI a jak si rozumí se SVOBODOU.

Seznámíte se s novými trendy a tím, jak fungují v praxi.

Tematické okruhy

 • Osobnostní typy – jak vnímat a podpořit své silné a slabé stránky.
 • Mužská a ženská složka osobnosti. Patriarchální svět. Jak ho vnímat. Typy agrese.
 • Respekt, moc a hranice – o co a jak se opřít.
 • Pravidla v nás a kolem nás – jak se v tom vyznat?
 • Bezpečí a svoboda – pravidla v nás a kolem nás, cesta svobody. Ne a nevím je v pořádku.
 • Cítím se být MOCNÝ, nebo BEZ-MOCNÝ?

Co získáte?

 • Naučíme Vás lépe nakládat se svými silnými a slabými stránkami.
 • Získáte hlubší náhled na svoji osobnost a zvědomíte si své limity.
 • Dotknete se své moci.
 • Praktický workshop plný zajímavých aktivit.

Videopozvánka

Minimální počet účastníků na kurz je 6 osob.

Uzávěrka přihlášek je 28. 10. 2020

Termín a čas konání: 11. 11.  2020  od 9:00 – 16:00

Cena: 4 300,- Kč + DPH 21%

Bonus k přihlášení:

 • SLEVA 10 % za rychlé přihlášení do 11. 8. 2020
 • SLEVA 10 % – množstevní sleva 2 osob a více

Cena zahrnuje: kurzovné, skripta, občerstvení a oběd pro jednu osobu. Maximální kapacita kurzu 10 osob.

Místo: Liberec Aperta, s.r.o.

Parkování: v místě kurzu.

Jan Jersák

Lektor a konzultant v Aperta, s.r.o.

Většinu svého života se věnuje kultivaci sebe sama a předávání svých poznatků druhým. Ať už jako lektor, terapeut či masér. Zajímají ho témata seberozvoje (se zaměřením na celistvost a zrání osobnosti, práci s motivací, záměrem, smyslem a posláním, a v neposlední řadě i kultivací vztahů). Další doménou zájmů je vzdělávání obecně (s důrazem na sebeřízené učení) a otázky vývoje vzdělávání a podnikání do budoucna (což zahrnuje témata svobody a odpovědnosti, autonomie, hodnot a firemní kultury). Rád kombinuje své životní zkušenosti s praxí s mnoha věkovými i profesními skupinami.

Rozhovor s lektorem