Manažerské dovednosti pro mistry

 • Čtyři dvoudenní moduly

 • Praktický program s užitečným vhledem do teorie

Struktura modulu:

 • (Reflexe aplikace nástrojů z minulého modulu v praxi)
 • Praktický vhled do teorie v daném tématu
 • Simulační hra s rozborem přesahu do práce mistra
 • Vysvětlení metodiky trénovaného manažerského nástroje
 • Trénink dovedností
 • Skupinové diskuse a konzultace k praktickým aplikacím do praxe

Výstup a užitek pro účastníka

Účastník umí je dobře orientovaný a sžitý s rolí mistra, zná základní nástroje pro práci s lidmi a umí je využívat v praxi.

1. Modul: Jsem mistr, jsem leader

 • Moje role leadera
 • Praktický mistrleadership
 • Sebemotivace a motivace týmu i jednotlivců

2. Modul: Mistrovská komunikace

 • Efektivní komunikace
 • Předávání informací a vedení týmových schůzek
 • Konflikty a náročné komunikační situace
 • Předávání špatných zpráv

3. Modul: Zpětná vazba – důležitý nástroj v práci mistra

 • Vedení motivačních (pochvalných, vytýkacích, podpůrných rozhovorů)
 • Zásady hodnocení zaměstnanců
 • Vedení hodnotících rozhovorů

4. Modul: Týmová práce a práce s týmem

 • Týmová práce – podpora a zásady
 • Týmové role a role mistra v práci s týmem
 • Dynamika a atmosféra a výkonnost v týmu a jak je podporovat

Zásadní Záruky Programu – 5 ZZP

 1. Školí skvělí a erudovaní lektoři s vlastní manažerskou praxí – u nás platí zásada – školíme to, co sami děláme.
 2. Žádná dojmologie, pseudopsychologie a pseudoekonomie, ale unikátní, nové a o data, čísla a výzkumy opřené argumenty, postupy a techniky.
 3. Propojení a zapojení účastníků při prezenčních i online kurzech.
 4. Přístup „Set your mind on course“ – před každým modulem dostávají účastníci materiály k otevření se pro téma (video, text, audio, test, dotazník).
 5. Účastník je aktivní spolutvůrce programu, nebo-li žádné předpřipravené slidy, lektoři povzbuzují účastníky, aby v rámci programu přinášeli svoje témata a otázky.

Kontaktujte nás

  Jméno a příjmení:

  Email:

  Telefon:

  Zpráva: