Mgr. et Mgr. Alena Čechová

koučka, lektorka a konzultantka v Aperta, s.r.o.

Jako základní princip růstu vidí vztah „sen-odhodlání“. Její doménou jsou oblasti poradenství (koučink; stínování se zpětnou vazbou) a psychodiagnostiky (dotazníková šetření, přípravy a realizace assessment a development center). Dále se orientuje na komunikační dovednosti, rozvoj kritického myšlení a outdoorové programy, kde uplatňuje cit pro skupinovou dynamiku a znalost otázky týmové spolupráce. Pozornost věnuje individuálnímu přístupu, integraci a inkluzi osob se specifickými pracovními potřebami (např. cizinci, pracovníci po rodičovské dovolené, osoby s ADHD, SPÚ…) Vychází především z teoretických základů existenciální, humanistické a pozitivní psychologie. Věnuje se též environmentální psychologii (vlivu prostředí fysikálního i sociálního) na člověka. Interdisciplinární přesah a propojování považuje za klíčové.

Užívám si objevování silných stránek tam, kde je zatím osoba ani její okolí nevidí či nevyužívá. Naplňuje mě pomáhat druhým v přijímání jejich kvalit a odkrývání jejich schopností.

  • smysl a prostor pro humor vnímá jako nepostradatelnou esenci zdravého pracovního prostředí
  • s oblibou užívá zážitkové a herní metody s následným přiblížením do všední reality, vyzdvihuje význam evaluace a reflexe
  • ráda se učí… z knih, z přírody, od kolegů i klientů, nejraději praktickými situacemi
  • je vzácnou kombinací všemožných protikladů
  • snadno se vžívá do pracovníků s činností vyžadující systematičnost a řád, stejně jako do osob dynamických, pro které je kreativita denním chlebem

Reference klientů

„Kurz nám ukázal, jak stavět argumenty. Lektorka má hezké vystupování, příjemný a pohodový přístup s vysokou odborností o probírané látce.“ (Grupo Antolin)

„Navnímala velice rychle a přesně složení skupiny a její potřeby a reagovala na ně.“ (Adient Czech)

„Školení bylo přínosné, určitě využiji v praxi. Velmi dobrá diskuze, lektorku už znám a vždy se na její školení těším.“ (TRCZ)

„Skvělá práce a dostatek materiálů k použití v praxi. Výborná zpětná vazba.  (Lear Corporation)