Bc. Jan Jersák

lektor, konzultant

Většinu svého života se věnuje kultivaci sebe sama a předávání svých poznatků druhým. Ať už jako lektor, terapeut či masér. Zajímají ho témata seberozvoje (celistvost a zrání osobnosti, motivace a záměr, smysl a poslání, kultivace vztahů), vzdělávání obecně (zejména sebeřízené učení) a vývoje vzdělávání a podnikání do budoucna (témata svobody a odpovědnosti, autonomie, hodnot a firemní kultury). Rád kombinuje své životní zkušenosti s praxí s mnoha věkovými i profesními skupinami.

Vaše vize budou jasné pouze tehdy, když se podíváte do svého vlastního srdce. Kdo se dívá jen směrem ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se. (C. G. Jung)

Nesnaž se trefit cíl. Tref cíl. (Erland Loe)

  • zvědavý, tvrdohlavý, a když se rozhodne, tak velmi pozorný a vnímavý
  • miluje harmonii. Ve všech jejích podobách
  • rád zkouší nové. A rád sdílí své poznatky – když je s kým
  • baví ho hledat souvislosti…
  • … a nacházet je

Reference klientů

„Lektor umí naslouchat, nabudí člověka k zamyšlení, jak se zachovat v určitých situacích, a jak na sobě pracovat.“ (TRCZ)

„Kurz byl velmi dobrý, práce lektora byla zajímavá, zábavná a poučná.“ (Nemocnice Česká Lípa)

„Kurz je přínosem pro mou práci, lektor je zajímavý, vše vysvětlí, názorné scénky skutečných situací, byl připravený a příjemný.“ (TRCZ)