Tomáš Drahoňovský

lektor, konzultant

Ve své lektorské praxi se zaměřuje na smysluplná praktická řešení a na propojení účastníků, jak v rámci týmu, tak s jejich vlastní osobitostí. Své zkušenosti čerpám například ze vzdělávání instruktorů či z několikaleté praxe organizování „stovkových“ zotavovacích akcí pro mládež. Na těch, ač se týmy zpravidla neznají, je třeba umět jednotlivce sladit a téměř ihned vést rovnou do akce.

V přístupech k autenticitě se pak inspiruje například z osobnostního systému Human Design, nenásilné komunikace či dalších osobnostně rozvojových přístupů. Jakožto vyznavač přístupu „learning by doing“ to nabízí především v podobě prožitků, realizovaných nejen ve formě firemních akcí, ale také například jako teambuilding.

Můžeme být jen sami sebou, protože všichni ostatní už jsou obsazení.

  • Je jedním z vyučujících předmětů prožitkové pedagogiky na Technické univerzitě v Liberci.
  • Práce se systémem Human Design mu nabízí unikátní pohled na fungování skupin i jednotlivců.
  • Má schopnost navnímat skupinu či jednotlivce a poskytnout pak unikátní vhledy do situací či procesů, které dokáže přetvořit v inspirativní podněty.
  • Mezi jeho zájmy patří cestování na vlastní pěst po všech koutech Evropy a tak trochu i Ameriky. Oblíbenou destinací však zůstává Skandinávie, konkrétně Norsko.
  • Má ve svém životě má rád volnost a svobodu volby, která mu umožnuje věnovat svůj čas více oblastem najednou a všestranně se tak rozvíjet.

Reference klientů

„Ačkoli se tým nacházel ve velmi neobvyklé a poměrně negativní situaci, dokázal mu dát přesně to, co bylo potřeba pro možnost dalšího fungování.“ (ŠKODA TRANSPORTATION a.s.)

„Jeho přístupy a postoje ohledně autenticity a direktivnosti ve vedení lidí pro mě byli užitečnou inspirací.“ (BTL Medical Technologies s.r.o.)

„Tomáš je výborný lektor. Je prima, že nepoužívá prezentace, je flexibilní v odpovědích, reaguje, nemá to nacvičené. Celý kurz je dobře připraven – Tomáš je připraven“ (BTL Medical Technologies s.r.o.)

„Tomáš je dobrý moderátor a člověk, který umí improvizovat, což tomu hodně pomáhá“ (BTL Medical Technologies s.r.o.)

„Lektor přednášel jasně a zřetelně, systematicky a místy i vtipně .“ (Lear Corporation Czech Republic, s.r.o.)