Řízení na dálku

Cílem kurzu je připravit manažery na stále častější situaci, kdy se jen těžko a výjimečně daří mít všechny podřízené na jednom místě. Díky podpoře zkrácených úvazků, home office a tendenci k sdíleným pracovištím manažer ztrácí možnost permanentního a okamžitého působení na všechny členy týmu. To klade úplně nové
požadavky na styly řízení a práci s lidmi.

 • Kurz může být 1 – 2 denní, prezenčně i online

Obsah je složen z praktických příkladů. Účastníci po celou dobu kurzu mentálně pracují se svým reálným týmem a za pomoci lektora tvoří svoje nové týmové standardy.

Hlavní přínosy

Manažer si umí najít svoje individuální techniky a postupy k řízení lidí na dálku.
V řízení svého týmu se cítí jistěji a svobodněji.
Umí používat nové techniky a metody k podpoře efektivní sounáležitosti členů týmu.

Výstup a užitek pro účastníka

Účastník má vytvořenou a připravenou baterii postupů k úspěšné realizaci řízení svého týmu, v němž ne všichni jsou na jednom místě a vždy přítomni. Pracují třeba z domu, nebo na částečné úvazky, či na sdíleném pracovišti.

Z obsahu

 • Individualismus versus týmová práce
  – Můj pracovní tým.
  – Jak spoluvytvářet užitečná týmová pravidla.
 • Spolupráce
  – Jak se „dělá“ spolupráce v týmu.
  – Učíme se od sebe techniky sdílení know-how.
 • Organizace práce a času
  – Co to je manažerský čas a jak ho efektivně využít.
  – Sebeřízení – nutnost bez níž efektivně řídit „na dálku“ dlouhodobě nejde.
 • Tvorba pozitivních vztahů a sdílení informací
  – Porady na dálku a na blízko – Jak je vést, aby byly efektivní.
  – Rozhovory rozvojové a růstové…

Zásadní Záruky Programu – 5 ZZP

 1. Školí skvělí a erudovaní lektoři s vlastní manažerskou praxí – u nás platí zásada – školíme to, co sami děláme.
 2. Žádná dojmologie, pseudopsychologie a pseudoekonomie, ale unikátní, nové a o data, čísla a výzkumy opřené argumenty, postupy a techniky.
 3. Propojení a zapojení účastníků při prezenčních i online kurzech.
 4. Přístup „Set your mind on course“ – před každým modulem dostávají účastníci materiály k otevření se pro téma (video, text, audio, test, dotazník).
 5. Účastník je aktivní spolutvůrce programu, nebo-li žádné předpřipravené slidy, lektoři povzbuzují účastníky, aby v rámci programu přinášeli svoje témata a otázky.

Kontaktujte nás

  Jméno a příjmení:

  Email:

  Telefon:

  Zpráva: