Skills AP

 • Tréninkový modulární program

 • Jednodenní moduly

Hlavní přínosy modulárních programů:

(Unikátní) Struktura tréninkového dne:
 • Vysvětlení metodiky trénovaného manažerského nástroje – 10% času
 • Trénink dovedností – 70% času
 • Individuální konzultace – 20% času

Výstup a užitek pro účastníka

Účastník umí používat manažerský nástroj a variovat ho pro různé typy osobností.

Z témat

 1. Modul: Vedení porady v multigeneračním týmu
 2. Modul: Vedení pochvalných rozhovorů
 3. Modul: Vedení vytýkacích rozhovorů
 4. Modul: Vedení hodnotících rozhovorů
 5. Modul: Vedení motivačních rozhovorů
 1. Modul: Vedení rozhovorů s lidmi, kteří nechtějí něco měnit
 2. Modul: Vedení rozhovorů dle metodiky GROW
 3. Modul: Sdělování negativních zpráv jednotlivci
 4. Modul: Sdělování negativních zpráv skupině lidí
 5. Modul: Prezentace změny skupině lidí

Zásadní Záruky Programu – 5 ZZP

 1. Školí skvělí a erudovaní lektoři s vlastní manažerskou praxí – u nás platí zásada – školíme to, co sami děláme.
 2. Žádná dojmologie, pseudopsychologie a pseudoekonomie, ale unikátní, nové a o data, čísla a výzkumy opřené argumenty, postupy a techniky.
 3. Propojení a zapojení účastníků při prezenčních i online kurzech.
 4. Přístup „Set your mind on course“ – před každým modulem dostávají účastníci materiály k otevření se pro téma (video, text, audio, test, dotazník).
 5. Účastník je aktivní spolutvůrce programu, nebo-li žádné předpřipravené slidy, lektoři povzbuzují účastníky, aby v rámci programu přinášeli svoje témata a otázky.

Kontaktujte nás

  Jméno a příjmení:

  Email:

  Telefon:

  Zpráva: