Skutečný leader – mentální leadership

  • Modulární program

  • 4 dvoudenní moduly

Hlavní přínosy modulárního procesu:

Čas na přemýšlení a diskusi – zaručuje ztotožnění
Čas na trénink a zpětnou vazbu – zaručuje naučení se
Čas na sdílení ve skupině – zaručuje odhodlání ke změně

Výstup a užitek pro účastníka

Účastník je skutečný lídr 21. století – pokud mu to organizace dovolí

1. Modul: Jsem lídr – řídím sebe

Z obsahu:

Jak řídit vlastní výkon, jak ho měřit a fokusovat?
Na jakých hodnotách stavět své vlastní řízení?
Jak ovlivňovat sebe, svoji motivaci?

2. Modul: Jsem lídr – řídím změny

Z obsahu:

Jak posunovat negativní postoje lidí ke změně k neutrálním i pozitivním?
Jak změnit trápení se změnou v hraní si se změnou?
Jaké lídrovské postupy a techniky dělat při řízení změny?

3. Modul: Jsem lídr – řídím tým

Z obsahu:

Jak pracovat s pravidly a ukazateli výkonu v týmu?
Jak propojit ukazatele výkonu s ukazateli úspěchu – Hard a Soft KPI?
Jak řídit vztahy v týmu a jeho vývojovou dynamiku?

4. Modul: Jsem lídr – řídím budoucnost (svou i organizace)

Z obsahu:

Jak připravit nebo komunikovat strategii (týmu, organizace)
Jak propojovat generace?
Jak řešit náhlé krize v týmu (organizaci) – propuštění, konflikty?

Zásadní Záruky Programu – 5 ZZP

  1. Školí skvělí a erudovaní lektoři s vlastní manažerskou praxí – u nás platí zásada – školíme to, co sami děláme.
  2. Žádná dojmologie, pseudopsychologie a pseudoekonomie, ale unikátní, nové a o data, čísla a výzkumy opřené argumenty, postupy a techniky.
  3. Propojení a zapojení účastníků nebo-li to, co neudělá žádný on-line kurz.
  4. Přístup „Set your mind on course“ – před každým modulem dostávají účastníci materiály k otevření se pro téma (video, text, audio, test, dotazník).
  5. Účastník je aktivní spolutvůrce programu, nebo-li žádné předpřipravené slidy, lektoři povzbuzují účastníky, aby v rámci programu přinášeli svoje témata a otázky.

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Zpráva: