Transformační management – vzdělávání

Nabízíme vám 100% praktický  a tréninkový program rozdělený na dva dvoudenní moduly, který je možné kombinovat s poradenskými intervencemi dovnitř firmy.

Řízení transformačních změn vyžaduje více specifických dovedností a znalostí. Na jejich zvládnutí je tento program zaměřen.

Hlavní přínosy modulárního procesu:

 • Čas na přemýšlení a diskusi – zaručuje ztotožnění
 • Čas na trénink a zpětnou vazbu – zaručuje naučení se
 • Čas na sdílení ve skupině – zaručuje odhodlání ke změně a zpětnou vazbu na použité dovednosti mezi jednotlivými moduly

1. modul: Nástroje k řízení změny

Z obsahu

 • Příprava, vedení a vyhodnocování workshopu – face to face x on-line
 • Metodika  agile řízení projektů
 • Moderační techniky a nástroje

2. modul: Nástroje k ovlivňování změny

Z obsahu

 • Systemický přístup ke změně – komunikace srdcem i hlavou
 • Specifika prezentace s nepříznivým obsahem
 • Transformační rozhovory – propouštěcí rozhovor, rozhovor o změně pozice…

Výstup a užitek pro účastníka

Účastník umí používat soft skillové nástroje transformnačního managementu

Zásadní Záruky Programu – 5 ZZP

 1. Školí skvělí a erudovaní lektoři s vlastní manažerskou praxí – u nás platí zásada – školíme to, co sami děláme.
 2. Žádná dojmologie, pseudopsychologie a pseudoekonomie, ale unikátní, nové a o data, čísla a výzkumy opřené argumenty, postupy a techniky.
 3. Propojení a zapojení účastníků při prezenčních i online kurzech.
 4. Přístup „Set your mind on course“ – před každým modulem dostávají účastníci materiály k otevření se pro téma (video, text, audio, test, dotazník).
 5. Účastník je aktivní spolutvůrce programu, nebo-li žádné předpřipravené slidy, lektoři povzbuzují účastníky, aby v rámci programu přinášeli svoje témata a otázky.

  Jméno a příjmení:

  Email:

  Telefon:

  Zpráva: