Semináře a tréninky na podporu pevné vůle

Obsah níže uvedených programů se zaměřuje na podporu pevné vůle, na to jak dosahovat úspěchů ve svém osobním i pracovním životě. Tréninky jsou určeny i pro manažery, kteří chtějí držet či zlepšit výkonnost svou a také svého týmu.

Manažerská důslednost – 1 den

Jedním z hlavních klíčů k úspěchu v manažerské roli je důslednost. Vytrvat ve vyžadování plnění zadaných úkolů i dodržování pravidel, termínů. Zároveň je to dovednost, která je slabinou mnoha manažerů. Tento tréninkový program je příležitostí učinit důslednost svou silnou stránkou.

Výsledek a užitek pro účastníka školení:
• Má zpřesněné pojetí své manažerské role.
• Ví, v jakých úkolech, situacích má být v roli manažera důslednější.
• Ví, jak komunikačně reagovat s větší důsledností.
• Zná metodiku vyžadujícího rozhovoru a umí ji použít.
• Zná cvičení, jak posilovat svou pevnou vůli.

Pevná vůle v DNA našeho týmu – 1 den

Úspěšné týmy nečekají na momenty, kdy se na ně štěstí usměje, ale usilovně pracují. Součástí tvrdé práce jsou i úkoly, do kterých se nechce a vyžadují zapojení individuální a týmové pevné vůle. Jak posilovat pevnou vůli v týmu a učinit ji součástí „pracovní výbavy“? Odpovědí je tento užitečný program.

Výsledek a užitek pro účastníky školení:
• Máme pojmenováno, v jakých úkolech a situacích je pro nás schopnost zapojení pevné vůle obzvláště důležitá.
• Víme, jak v těchto situacích postupovat s pevnou vůlí.
• Umíme posilovat svou pevnou vůli.
• Víme, jak propojit pevnou vůli s dobrými pocity naplněnosti, úspěchu.

PROGRAMY MOHOU PROBĚHNOUT I ONLINE 

Já a pevná vůle – 1 den

Pocit radosti z úspěchu je nejsilnější motivátor pro dlouhodobou činnost. Jsou chvíle, kdy tato touha nestačí. Každý člověk zažívá chvíle, kdy ví, že by měl něco udělat a zároveň se mu nechce. Mnohdy je pak na sebe naštvaný, což se promítá do jeho sebevědomí. Tento bludný kruh provázený špatnými pocity je třeba rozetnout. Už jen proto, že nás to může stát důležité vztahy, dobré výsledky či pracovní místo.
Online seminář Já a pevná vůle vám nabídne nejen odpovědi, jak díky pevné vůli dosahovat úspěchů, ale také si v něm svou pevnou vůli procvičíte.

Manažer s pevnou vůlí aneb Jak důslednost ovlivňuje úspěch? – 1 den

Manažer je posuzován podle výsledků i způsobů, jak jich dosahuje. Právě používané postupy napovídají, jaká je pravděpodobnost, že dobré výsledky udrží. Mnozí manažeři na koučincích říkají, že by měli být přísnější až zlí, aby měli výsledky. Zároveň se v tom necítí dobře. Řešením je větší důslednost ve vyžadování plnění úkolů, termínů, dohod i dodržování nastavených pravidel. Jak toho dosáhnout?

Na to odpovídá náš prakticky vedený online seminář.

ONLINE KURZ JE URČEN PRO MAXIMÁLNĚ 10 ÚČASTNÍKŮ
Struktura online 1denního kurzu:

09:00 – 12:00 – společná část s výkladem, cvičeními a tréninkem (v programu jsou zařazeny krátké přestávky)
12:00 – 13:00 – přestávka na oběd
13:00 – 16:00 – individuální konzultace ke konkrétní praktické aplikaci ve své pracovní či manažerské roli (30 minut/osoba)

SEMINÁŘE – 1denní programy

Proč jen naše přání k úspěchu nestačí?

 • Energie chtění a energie odhodlání – v čem se liší?
 • Co je podstatou pevné vůle a mám ji?
 • Jak se dá pevná vůle posilovat?

Jak dosahovat dlouhodobých cílů?

 • Vím, co opravdu chci.
 • Metodika dosažení dlouhodobých cílů.
 • Jak udržet svou energie v průběhu změny?

Jak splnit úkoly, do kterých se mi nechce?

 • Co a kdy platí: Ráno moudřejší večera nebo Co můžeš
  udělat teď, neodkládej na zítřek?
 • Jak „bojovat“ s prokrastinací?
 • Salámová metoda i pro vegetariány.

Jak pracovat s neúspěchem, chybou a udržet se na cestě?

 • Mé životní postoje.
 • Hovory k sobě aneb jaké myšlenky v sobě posiluji?
 • Jak natrénovat svůj pozitivní postoj k chybám jako
  k příležitostem?
Pevná vůle je velké téma, proto jsme připravili celé webové stránky, které jsou plné různých článků, tipů a dalších inspirací.

Zásadní Záruky Programu – 5 ZZP

 1. Školí skvělí a erudovaní lektoři– u nás platí zásada – školíme to, co sami děláme.
 2. Žádná dojmologie, pseudopsychologie a pseudoekonomie, ale unikátní, nové a o data, čísla a výzkumy opřené argumenty, postupy a techniky.
 3. Propojení a zapojení účastníků při prezenčních i online kurzech.
 4. Přístup „Set your mind on course“ – před každým modulem dostávají účastníci materiály k otevření se pro téma (video, text, audio, test, dotazník).
 5. Účastník je aktivní spolutvůrce programu, nebo-li žádné předpřipravené slidy, lektoři povzbuzují účastníky, aby v rámci programu přinášeli svoje témata a otázky.

Kontaktujte nás

  Jméno a příjmení:

  Email:

  Telefon:

  Zpráva: