Řízení na dálku  – in + online tým

Obsah je složen z praktických příkladů. Účastníci po celou dobu kurzu mentálně pracují se svým reálným týmem a za pomoci lektora tvoří svoje nové týmové standardy.

Hlavní přínosy

Výstup a užitek pro účastníka

Účastník má vytvořenou a připravenou baterii postupů k úspěšné realizaci řízení svého týmu, v němž ne všichni jsou na jednom místě a vždy přítomni. Pracují třeba z domu, nebo na částečné úvazky, či na sdíleném pracovišti.

Z obsahu

  • Tvoříme týmová pravidla
  • Funkce a tvorba týmových rituálů na podporu ztotožnění
  • Organizace práce – softwarová podpora – sdílení úkolů, cílů,
  • Vedení porady – on-line a in-line

Zásadní Záruky Programu – 5 ZZP

  1. Školí skvělí a erudovaní lektoři s vlastní manažerskou praxí – u nás platí zásada – školíme to, co sami děláme.
  2. Žádná dojmologie, pseudopsychologie a pseudoekonomie, ale unikátní, nové a o data, čísla a výzkumy opřené argumenty, postupy a techniky.
  3. Propojení a zapojení účastníků nebo-li to, co neudělá žádný on-line kurz.
  4. Přístup „Set your mind on course“ – před každým modulem dostávají účastníci materiály k otevření se pro téma (video, text, audio, test, dotazník).
  5. Účastník je aktivní spolutvůrce programu, nebo-li žádné předpřipravené slidy, lektoři povzbuzují účastníky, aby v rámci programu přinášeli svoje témata a otázky.

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Zpráva: