Vztahové vyjednávání

Stále častěji jsme v situacích, kdy nevyjednáváme o obchodu, ale vyjednáváme o potřebách, požadavcích, nárocích či úkolech. V těchto „soft power“ situacích je vyjednávání dvojnásob náročné. K zvládnutí je tento tréninkový program.

 • Modulární program

 • 2 jednodenní moduly

Hlavní přínosy modulárního procesu:

 • Čas na přemýšlení a diskusi – zaručuje ztotožnění
 • Čas na trénink a zpětnou vazbu – zaručuje naučení se
 • Čas na sdílení ve skupině – zaručuje odhodlání ke změně

Výsledek a užitek pro účastníka

Účastník dosahuje při vyjednávání lepších výsledků a udržuje si dobré vztahy.

1. modul: Základy vyjednávání

Z obsahu:

 • Jakých klíčových principů se při vyjednávání držet?
 • Jak se efektivně na vyjednávání připravit?
 • Jaké vyjednávací techniky a v jakých situacích použít?

2. modul: Obtížné vyjednávací situace

Z obsahu:

 • Jak se dostat z patové situace či mrtvého bodu při vyjednávání?
 • Jak vyjednávat, jsem-li ve slabší pozici?
 • Jak vyjednávat s obtížnými typy osobností?

Zásadní Záruky Programu – 5 ZZP

 1. Školí skvělí a erudovaní lektoři s vlastní manažerskou praxí – u nás platí zásada – školíme to, co sami děláme.
 2. Žádná dojmologie, pseudopsychologie a pseudoekonomie, ale unikátní, nové a o data, čísla a výzkumy opřené argumenty, postupy a techniky.
 3. Propojení a zapojení účastníků při prezenčních i online kurzech.
 4. Přístup „Set your mind on course“ – před každým modulem dostávají účastníci materiály k otevření se pro téma (video, text, audio, test, dotazník).
 5. Účastník je aktivní spolutvůrce programu, nebo-li žádné předpřipravené slidy, lektoři povzbuzují účastníky, aby v rámci programu přinášeli svoje témata a otázky.

Kontaktujte nás

  Jméno a příjmení:

  Email:

  Telefon:

  Zpráva: